หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
Ram 1
สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
รัชกาลที่ 1
1.พระราชประวัติ

2.การสร้างราชธานี
3.การปกครอง
4.เศรษฐกิจ
5.การศาสนา
6.การฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณ
7.กวีและวรรณกรรม
8.ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

กวีและวรรณกรรม
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงสนับสนุนและสนใจในด้านวรรณกรรมอย่างมาก พระองค์ทรงส่งเสริมและสนับสนุน บรรดากวีต่าง ๆ ให้มาอยู่ในความดูแลของราชสำนัก ทั้งที่เป็นฆราวาสและเพศบรรชิต ผลงานของกวี และวรรณกรรมที่สำคัญในสมัยนี้ได้แก่
1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีผลงานที่พระราชนิพนธ์
คำกลอนบทละครเรื่องรามเกียรติ์
คำกลอนบทละครเรื่องอิเหนา มีทั้งอิเหนาใหญ่ ( ดาหลัง ) และอิเหนาเล็ก ( อิเหนา )
คำกลอนบทละครเรื่องอุณรุท
กลอนเพลงยาวนิราศเรื่องรบพม่าที่ท่าดินแดงหรือที่เรียกว่า นิราศท่าดินแดง
พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ ( เจิม )
2. เจ้าพระยาพระคลัง ( หน ) มีผลงานที่สำคัญในสมัยนี้
แปลและเรียบเรียงพงศาวดารจีนเรื่อง สามก๊ก แปลและเรียบเรียง จากภาษามอญเรื่องราชาธิราช
บทมโหรีเรื่องกากี ลิลิตพยุหยาตราเพชรพวง ร่ายยาวมหาชาติกัณฑ์กุมารและกัณฑ์มัทรี

3. พระธรรมปรีชา ( แก้ว ) มีผลงานที่สำคัญ
ไตรภูมิโลกวินิจฉัย
รัตนพิมพวงศ์ ( แปล )
มหาวงศ์ ( แปล )
4. พระเทพโมลี ( กลิ่น ) เป็นพระภิกษุ มีผลงานที่สำคัญ
ร่ายยาวมหาชาติกัณฑ์มหาพนธ์
นิราศตลาดเกรียบ
โคลงกระทู้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ
5. สมเด็จพระพนรัตน์ หรือ วันรัตน์
สังคีติยวงศ์
มหายุทธการวงศ์
จุลยุทธการวงศ์


Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile