ศาสนาอิสลาม
หน้าแรก
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สารบัญ
 
กำเนิดศาสนา
องค์ประกอบศาสนา
ศาสดาหรือผู้ก่อตั้ง (Founder or Prophet) พระนบีมูหะหมัด
เทพเจ้า อัลเลาะห์
หลักคำสอนหรือศาสนธรรม (Teachings), คัมภีร์ อัลกุรอ่าน
นักบวช สาวก หรือศาสนบุคคล (Priests or Disciples) ไม่มี
ศาสนิกชน (Followers) ผู้นับถือศาสนา อิสลามิกชน,มุสลิม
ศาสนสถาน (Sacred Places) มัสยิด,สุเหร่า
พิธีกรรมหรือศาสนพิธี (Ritual Performance) สุนัด
จุดหมายปลายทาง ไปอยู่รวมกันในอาณาจักรพระเจ้า
Copyright By : Chalengsak Chuaorrawan Sainampeung School
186 Sukhumwit 22 Sukhumwit RD Khlongtoei Khlongtoei Bangkok Thailand
e-mail address : chalengsak.ch@hotmail.com
Tel; 089-200-7752 mobile
http://www.sainampeung.ac.th